Tuesday, 10 September 2013

Sapa boleh jawab tolong jawabkan...

SOALAN BOCOR UPSR.

SUBJEK : BAHASA JAWA KERTAS 1
Kod subjek : 7001/3


 
1. Aku orak........ lung-ngo kondangan,awak ku orak penak ,njalok ngapuro ney (Aku tidak.........pergi ke kenduri kahwin , badanku tidak sedap,minta maaf )
A) Mering-ngis
B) Sendulur
C) Sidho (/)
D) Siluman
E) Mumpong

2. Melaku-melaku............... batu , deleng nger kui dhelok mambang wae(Jalan-jalan...........batu, leka tu melihat buah hati saja )
A) Kesikut 
B)Meringis
C) Kesandong (/)
D) Mereng-ngut
E) Tibo

3. Sak urung nge turu arek...sikel , men resik nang kasor (Sebelum tidur hendaklah......kaki , biar bersih di katil )
A) Medang
 B) Mangan
 C) Wisoh (/)
  D) Senen-ni
  E) Ngu-yu

4. Angger ngeleh ........... nge muni , geles madang
(Jikalau lapar.............nya bunyi , lekaslah makan )
A) Wetan
 B)Wedang
C) Wereg
D) Weteng (/)
E) Walah-walah

5. Weroh batir lawas di celok key , seng apik nek ............
(Nampak sahabat lama di panggil . yang baik
kalau.............. )
A) Undang Njerit
C) Semaor (/)
D) Alon Omong nge
E) Meringis

6. ........................ngerasak-key bocah kui , wes
di kandani wira wiri
(..........................Merasakan budak itu, sudah di
nasihat berkali-kali )
A) Ayem banget
Ujak-key
C) Teles
D) Bung-ngah
E) Pegel (/)

7. .................. Adhan , semaor nag jero ati (..........................Azan , jawab di dalam hati )
A) Risik
 B)Mangan
  C) Adhos
  D) Kerung-ngu(/)

8. Ojo ................ angger wes sogeh, sogeh kui gor sediluk , (jangan................jikalau sudah
mewah/ kaya , mewah itu hanya sekejap)
A) Merawat
B) Mentayan
C) Mumpung
D) Mentolo (/)
E) Mitoni

9. Aku weroh bibik ku ........... nang ondo wing-ngi ,tak rewang-ngi tang-ngi , melas sey
(Aku melihat makcik ku.................di tangga semalam , ku bantu dia bangun kasihannya)
A) Turu
 B)Tibo (/)
C) Teles
D) Tang-ngi
E) Telek

10. Kodok kui ...................seko duwor tekan ngisor , kaget menowo , men ujak key waei ,
(Katak itu..............dari atas ke bawah, terkejut
agaknya , biarkan sahaja (katak itu) )
A) Melaku 
 B) Mencolot (/)
C) Modhar
D) Molor
E) Mencopot

11. Abot kui Njalok ............ngowo, wes tuo melas,
ojo ndelok key waei.
(Berat tu.................bawa , sudah tua kasihan,
usah di tengokkan sahaja)
A) Rewang
B) Di Rewang-ngi (/)
C) Ujak
D) Ujak-Key
E) Orak weroh

12. .......................sego seng akeh, iki dihino mantu ney teko ngowo putu ney kabeh
(...................nasi yang banyak ,hari ni menantunya datang bawa semua cucunya)
A) Ngodok
B) Ngelewet (/)
C) Ayem-ayem
D) Ngolek
E) Wisoh

13. Ngakon...................orak gelem ,awak ei mambu kui , peliket seko kebon mau
(Disuruh....................tidak mahu , badannya berbau tu , lekit dari kebun tadi)
A) Arip  
B)Turu
C) Alom
D) Adhos (/)
E) Ngomomg

14. ...................pak ngerti wong kui apik ? seko
sandangan ney ke ? omongan-ney ?
( ...............nak tahu orang itu baik ? dari pemakaiannya ke ? pertuturannya ?)
  A) Kapan
 B)Angger
C) Kepre ei (/)
D) Owalah
E) Ojo

15. Kabare ? Aku Alhamdulillah.............iso
dholan-dholan iki
(Apa khabar ? Aku Alhamdulillah............boleh
jalan-jalan ni)
A) Wedhang
B)Meriyang
C)Waras (/)
D)Ambrok
E) Modhar

16. ...........ku mumet , mau isuk orak mangan ,
kerain-nan mau isuk
(...............ku pening , tadi pagi tidak makan ,
terlewat bangun pagi tadi)
A) Entek
B) Sikel
C) Raei
D) Endas (/)
E) Gulu

17. Njalok...................angger abot , ojo di gawe
dewe, mengko sakit kabeh awak ei
(Minta.........................jikalau berat , usah di
buat sendiri , nanti sakit semua badannya)
A) Idhu '
B) Ndelok-key
C) Santet
D) Rewang-ngi (/)
E) Semprot

 
Kertas soalan tamat
 
 
 
...adui laaa...suspen je...try dah nak jwb ni.Ambik ko...failed la...byk yg aku tak tau...hu hu hu
 
 

No comments:

Post a Comment